RAKENNUTTAJAT
Helsinki-kerrostalo |  Helsingin Tankomäen Huippu
Helsinki-kerrostalo | Helsingin Tankomäen Huippu

Tässä Helsinki-kerrostalohankkeessa kehitettiin ratkaisuja asumisen kohtuuhintaisuuteen, katutason kerroksen joustavuuteen ja asuntovarastojen toiminnallisesti tehokkaaseen käyttöön.

Kaavoitus ja viitesuunnittelu
Kaavoitus ja viitesuunnittelu

Viitesuunnittelussa luodaan havainnollistavaa suunnitteluaineistoa kaavoituksen ja maankäytön edistämiseen. Teemme kaavasuunnittelua kaupungeille, kunnille, yrityksille ja yksityisille tilaajille.

Peruskorjaus ja muutostyöt
Peruskorjaus ja muutostyöt

Yli sata peruskorjaus- ja muutostyökohdetta

Kilpailut ja tonttivaraukset
Kilpailut ja tonttivaraukset

Kilpailuihin tarjoamme kuuntelevan ja osaavan työryhmän. Kuvassa Kuloistenniityn Portinvartijan suunnittelu- ja tontivarauskilpailun voittanut ehdotus "Minas Anor".

Alppikylä Helsinki | Town-house asuntoja
Alppikylä Helsinki | Town-house asuntoja

Helsingin Alppikylään suunniteltuja yksilöllisiä ja yhteisöllisiä Town-house-asuntoja

Hiukan pesäpallostadion - kattaminen ja muutokset  | Sotkamo
Hiukan pesäpallostadion - kattaminen ja muutokset | Sotkamo

Hiukan Stadionin kattaminen ja muutostyöt

ATT HASO Yläkivenrinne 2 | Helsingin Asuntotuotantotoimisto
ATT HASO Yläkivenrinne 2 | Helsingin Asuntotuotantotoimisto

Asumisoikeuskerrostalo Helsingin Myllypuroon täydennysrakentamisalueelle. Kahdeksan kerrosinen rakennus on suunniteltu energiatehokkuusluokkaan A 2018.

Käpyläntie 13 Koskela Helsinki
Käpyläntie 13 Koskela Helsinki

Kolmen asuinkerrostalon kohde Koskelan sairaalan suojeltuun ympäristöön. Kansipiha peittää alleen rakenteellisen pysäköinnin.

UK3 päiväkoti ja asunnot |  Varma ja Espoon kaupunki
UK3 päiväkoti ja asunnot | Varma ja Espoon kaupunki

Yksikerroksinen päiväkoti, jonka päälle sijoittuu senioreille suunnattuja asuntoja ja kattopiha.

Asumisoikeus |  Kalasatamankatu 16 Helsinki
Asumisoikeus | Kalasatamankatu 16 Helsinki

Kohteen arkkitehtuurissa on pyritty vähäeleiseen ja selkeään ilmaisuun. Kolmeen eri kerrostasoon suunnitellut kattopihat tarjoavat eri luonteisia ulkotiloja asukkaiden käyttöön.

Asunto Oy Viikinmäen Huippu | Luhti- ja rivitaloja
Asunto Oy Viikinmäen Huippu | Luhti- ja rivitaloja

Asuinrakennusten hahmot kytkeytyvät Viikinmäen jylhiin avokallioihin ja asunnot avautuvat hienoon luonnonmaisemaan.

Viikinmäki Ristiretkeläistenkatu | Luhti- ja kerrostalot
Viikinmäki Ristiretkeläistenkatu | Luhti- ja kerrostalot

Asuinrakennusten hahmot kytkeytyvät Viikinmäen jylhiin avokallioihin ja asunnot avautuvat hienoon luonnonmaisemaan.

Pitkä kokemus erilaisista hankkeista

Aluesuunnittelu ja asemakaavoitus

Monet hankkeet alkavat laajemmalla alueidenkäytön suunnittelulla ja optimoinnilla haluttuun käyttöön. Olemme tehneet kaavasuunnittelua kaupungeille, yrityksille ja yksityisille maanomistajille. Espoon kaupungille tehdyt kaavoitussuunnittelun toimeksiannot ovat olleet päiväkoteja ja oppilaitoksia. Taloyhtiöille, kiinteistökehittäjille ja rakennusliikkeille tehdyt hankkeet ovat yleensä asuin- tai liikerakentamista.

Osallistumme mielellämme rakennusalan kilpailuhin ja kehittämiseen. "

Kilpailut ja viitesuunnitelmat

Suunnitelmassa kehitämme kilpailun tavoitteisiin vastaavan konseptin ja viitesuunnitelman. Tontinvarauskilpailujen tavoitteet ja teemat vaihtelevat kohteittain. Viimeaikaisina teemoina; asumisen kohtuuhintaisuus, hybridiasunnot, vähähiilisyys ja kiertotalouden ratkaisut.

Monet suunnitteluhankkeemme ovat alkaneet avoimesta kilpailusta, kutsukilpailusta tai tontinvarauskilpailusta.

Asuntotuotanto

Arkkitehtoimistollamme on monipuolinen asuntotuotannon portfolio. Kohteissamme on asumisoikeustuotantoa, omistus- ja vuokrakohteita. Kohteiden sijainnit, huoneistojakaumat, tavoitteet ja toteutusmuodot vaihtelevat paljon. Kaupunkiin sijoittuvien kohteiden lisäksi olemme suunnitelleet paljon esikaupunkialueille. Tiiviisti rakennetun ympäristön kohteemme ovat yleensä kerrostalomuotoisia ja niihin liittyy rakenteellinen pysäköinti. Väljemmille ja matalampaan rakentamiseen kohteita on toteutettu luhti- ja rivititalomuotoisina sekä kytkettynä aluerakentamisena.

Asuntotuotannon erityisryhmien tarpeet ovat meille tuttuja ja olemme suunnitelleet senioriasuntojen lisäksi palveluasumista.

Päiväkodit ja opetustilat

Suunnittelemamme päiväkodit ja opetustilat ovat olleet uudisrakentamista, konversiosuunnittelua ja kaavoitukseen liittyvää suunnittelua. Ajankohtaisina hankkeina on Espoon Uusikumpuun sijoittuva päiväkodin ja senioreille suunnatun rakennuksen yhdistelmä sekä Mattlidenin koulukeskuksen kaavoituksen suunnittelu.

Liiketilat ja hybridirakennukset

Kohteisiin on sisältynyt usein liike- työtilarakentamisen ja muiden toimintojen yhdistelmiä. Asuntotuotannon kohteissa liiketilojen kannattavuuden ja toteutusmuodon suunnittelu on keskeistä. Asemakaavojen pieniä liiketiloja olemme yhdistäneet osaksi asuntoja, jolloin toteutettavuus ja joustavuus paranee. Riittävän suuret ja hyvällä sijainnilla toteuvat liiketilat onnistuvat itsenäisinä. Työelämä on murroksessa ja kehittyy - etätyöstä on tullut nopeasti uusi normaali. Muutokset heijastuvat suunnitteluun ja joustavuusvaatimuksiin monin tavoin.

Liikunta ja vapaa-aika

Urheilun ja vapaa-ajan rakennuksemme ovat sisältäneet usein myös yleisötiloja. Uusimpia kohteita on Hiukan pesäpallostadionin ja siihen liittyvän palvelurakennuksen suunnittelu. Tapiolan Køgenpuisto ja ortodoksikirkon viereen sijoittuva Tapionkentän pukuhuone- ja huoltorakennus perustui kilpailuvoittoomme ja valmistui 2017. Taaborin vuoren kesäteatterin katos tarjoaa noin tuhat katettua katsomopaikkaa Aleksis Kiven syntymäkodin museoalueelle. Herkkään ympäristöön sijoittuva katos toteutettiin rakenteellisena tekstiilinä. Suuren jännevälin hallisuunnitelmia olemme laatineet jalkapallon sekä hevosurheilun tarpeisiin.

Erikoistilat, tuotanto ja teollisuus

Olemme saaneet osallistua moniin mielenkiintoisiin ja monipuolisiin hankkeisiin. Uusimpana ainutlaatuisena suunnittelukohteena on työn alla ollut Näkövammaisten keskusliiton Opaskoirakoulu. Rakennus sisältää koulutustilojen lisäksi eläinlääkärien klinikkatilat ja koirien synnytyssalit. Suomen sotasokeiden koirakoulutuksesta alkunsa saanut toiminta on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista ja arvostettua.

Tuotannon ja teollisuuden tiloissa korostuu toiminnallisuus, joustavuus, huoltovapaus ja energiatalous. Suunnittelukohteemme tuotantokäyttöön ovat olleet joustavia, modulaarisia ja hallimaisia ratkaisuja, joilla tilakohtaiset vaatimukset voidaan toteuttaa.

Korjausrakentaminen ja lisärakentaminen

Kehittyvä kaupunki luo paljon uusia mahdollisuuksia myös vanhoille rakennuksille. Hankkeiden hyvä edistäminen edellyttää rakenteellista, toiminnallista ja kaupunkikuvallista ymmärrystä. Korjausrakentamiseen voi kytkeytyä kaavamuutoskia, lisärakentamista ja muutostöitä. Olemme suunnitelleet paljon peruskorjaus- ja muutostyökohteita. Monet kohteista ovat olleet rakennussuojelun piirissä. Taloyhtiöiden korjaussuunnitteluun kytkeytyy usein lisärakentamista ja käyttötarkoituksen muutoksia. Kehittäminen edellyttää usein kaavamuutosten ja poikkeamien hakua. Tähän tarvitaan osaavaa suunnittelua, näkemystä ja neuvottelukykyä.

Muut projektit