Viikinmäki Ristiretkeläistenkatu | Luhti- ja kerrostalot

Viikinmäki Ristiretkeläistenkatu | Luhti- ja kerrostalot

 1. Kohde
  As Oy Ristiretkeläistenkatu 19 ja 17 | Asuinrakentaminen | 2018
 2. Laajuus
  4.100 k-m²
 3. Sijainti
  Helsinki Ristiretkeläistenkatu 19 Viikki
 4. Tilaaja
  As Osakeyhtiöt | Kojamo Oyj | e-House Oy

Paikka: Asuntokohde Helsingin Viikinmäessä. Rakennuspaikka Helsingin Viikin harjanteen jyrkkään topografiaan.

Arkkitehtuuri: Rakennusten olemus kytkeytyy jylhiin avokallioihin ja hienoon luonnonmaisemaan.  Kohteen tehosteina käytettiin värillisiä lasituksia, joiden värimaailma periytyy alueen kaavoituksen rakentamistapaohjeen väripaletista. Kohde muodostuu asemakaavan mukaisesta luhtikerrostalosta ja rinteeseen terassoituvista kerrostaloista.

Kohteeseen sijoittuu vuokra- ja omistusasuntoja.

Muut projektit