Toimimme kohteiden vastuullisina arkkitehti- ja pääsuunnittelijoina.

Uskomme selkeään ja kestävään arkkitehtuuriin. Meille jokaisen suunnittelukohteen onnistuminen on tärkeää. "

Teemme suunnittelua alustavasta hankesuunnittelusta ja kaavoituksesta valmiiksi toteuttamiseen asti. Meillä on monipuolinen kokemus eri tyyppisistä hankkeista ja eri toteutusmuodoista. Voimme koota suunnitteluryhmän ja tarjota hankkeen kokonaisuunnittelun.  Pookin verkkosivulla on esitelty vain pieni osa kohteistamme. Kattava referenssilista toimitetaan tarjousliitteenä ja pyydettäessä. Tarjoamme osaamisemme mielellämme hankkeeseenne.

Kuva Pentti Raiskista ja Katariina Rautialasta hevosen kanssa

Työtapamme

Asiakkaan tavoitteet ja rakennuspaikan mahdollisuudet ovat lähtökohtamme. Suunnittelemme tietomallintamalla. Tämä tehostaa ajankäyttöä, vähentää rutiineja ja havainnollistaa suunnitelmien esittelyä. Pääsuunnittelutehtävässä käytämme IFC-pohjaista mallien yhteensovitusta. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä hankkeen osapuolien kanssa.

Kuva koirasta ja tulisijasta ikkunan edessä

Tavoitteemme ja arvomme

Uskomme rakenteellisesti rationaaliseen ja toiminnallisesti selkeään arkkitehtuuriin. Pyrimme oivaltavaan ja kestävään arkkitehtuuriin, joilla asiakkaan tavoitteet saavutetaan onnistuneesti. Suunnittelukohteiden koko ja tavoitteet vaihtelevat  suuresti eri hankkeissa. Meille jokainen suunnittelukohde ja sen onnistuminen on tärkeää.

Kuva kerrostalon julkisivusta

Suunnittelun merkitys

Suunnitteluratkaisulla vaikutetaan merkittävästi hyvään rakennettavuuteen, rakennuksen tulevaan arvoon, joustavuuteen ja käyttökustannuksiin. Osaavasti suunniteltu ja hyvin rakennettu kohde on omistajalleen hyvä investointi.

Arkkitehtisuunnittelu - Pääsuunnittelu - Kokonaissuunnittelu | Tarjoukset ja toimeksiantojen sisältö

Tarjouksen laadintaan vaikuttaa alueen sijainti, hankkeen tavoitteet ja nykytilanne. Yleensä on tarkoituksenmukaista sopia kokous, jossa tavoitteista ja mahdollisuuksista keskustellaan. Kokouksen perusteella voimme tarjota juuri teidän hankkeellenne sopivan toimintatavan ja sisällön.

Ammattilaiset | tarjoamme laaja-alaista kokemusta kaavoituksesta toteutukseen

Kerrostalot, rivitalot ja aluerakentaminen, kaavoitus, oppilaitokset ja liikerakentaminen: Tarjouksen laadinnassa tarvitaan laajuuden lisäksi tieto suunnitellusta toteutusmuodosta ja olennaisista tavoitteista. Asuntotuontannossa ARA-rahoituksen, Hitas-ehtojen ja mahdollisten tontinvarausehtojen vaikutuksista on hyvä sopia hankkeen aluksi. Tarjoukset laaditaan yleensä kokonaishintaisena tai sidottuna hyötyneliöihin. Suunnittelun sisältö voi kattaa kokonaissuunnittelun tai arkkitehti- ja pääsuunnittelun. Kokonaissuunnittelussa kokoamme koko suunnitteluryhmän samaan tarjoukseen.

Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutokset

Käyttötarkoituksen muutokset, lisä- ja korjausrakentaminen: Tarjouksen laadinnassa tarvitaan tavoitteen lisäksi tietoa nykytilanteesta. Usein työhön liittyy lähtötietojen keräämistä, piirrosten digitointia ja mittauksia. Usein on järkevää sopia kokous, jossa tehtäväsisältö voidaan suunnitella tilaajalle mahdollisimman hyödylliseksi.

Yksityiset tilaajat | omakotitalot ja lomarakennukset

Omakotitalot ja ryhmärakennuttaminen: Tarjouksen laadinnassa on sijainnin lisäksi tärkeää tietää suunniteltu toteutusmuoto ja rakentamisen laajuus. Liitäthän mukaan omat yhteystiedosi ja kohteen osoitteen.  Jos olet epävarma tarvitsemastasi sisällöstä; ole yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse niin sovimme ja tarjoamme hankkeelle oikean suunnittelusisällön. Toimimme yksityishankkeissa arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävässä.

Taloyhtiöt | kiinteistöjen korjaus ja arvon kehittäminen

Haluatteko kehittää taloyhtiönne omaisuutta? Arvonnousulla voidaan rahoittaa korjauksia ja parantaa yhtiön taloutta. Tämä heijastuu osakkeiden arvoon ja houkuttelevuuteen. Kartoitamme yhdessä yhtiönne mahdollisuudet kiinteistönne kehittämiseen.