Alppikylä Helsinki | Town-house asuntoja

Alppikylä Helsinki | Town-house asuntoja

 1. Kohde
  Useita Town-House-kohteita Helsingin Alppikylään
 2. Laajuus
  7.400 k-m²
 3. Sijainti
  Reppukatu-Laukkukuja-Säkkikatu Helsinki
 4. Tilaaja
  ASO Suomen Omakoti | e-House Oy | Lehto Group Oyj-Optimikodit

Paikka: Useita asuntokohteita Helsingin Alppikylässä. Kohteista saatiin Helsingin rakennusvalvontaviraston Rakentamisen-Ruusu-kunniamaininta kaupunkisuunnittelullisten tavoitteiden onnistuneesta toteuttamisesta. Alueen asemakaava tavoittelee yhteisöllisyyttä, yksilöllistä asumista ja värikkyyttä. Erityispiirteenä alueella ovat Town-house asunnot - joihin liittyy aina oma ulko-ovi suoraan katutilaan.

Arkkitehtuuri: Rakennusten olemus perustuu yksittäisten asuntojen näkymiseen korostetusti julkisivujen hahmoissa. Omat ulko-ovet ja asuntojako rytmittää rakennuksia pienemmiksi. Rakennukset liittyvät asemakaavan tavoitteiden mukaisesti tiiviisti katutilaan ja asuntojen suojaisat maavaraiset pihat muodostuvat toiselle puolelle.

Muut projektit