Kaavoitus ja viitesuunnittelu

Kaavoitus ja viitesuunnittelu

 1. Kohde
  Asemakaavoitus ja viitesuunnitelmat
 2. Laajuus
  Vaihtelevat laajuudet
 3. Sijainti
  Täydennysrakentaminen ja uudet kaavat
 4. Tilaaja
  Kaupungit, kunnat, yritykset ja yksityiset maanomistajat

Aluesuunnittelu ja maankäyttö

Arkkitehtitoimistomme tekee kaavoituksen ja maankäytön suunnittelua erilaisiin tarpeisiin. Hankkeet voivat olla tiiviin kaupungin täydennysrakentamisen kaavamuutoksia tai entuudestaan kaavoittamattomia alueita. Teemme kaava- ja maankäyttösuunnittelua kaupungeille, yrityksille, taloyhtiöille ja yksityisille tilaajille.

Kaavamuutokset ja viitesuunnitelmat

Kaavoituksessa onnistunut kaupunkikuvallinen ote ja sopivuus ympäristöön on keskeistä. Onnistuneella suunnittelulla hankkeen tavoitteet saavutetaan hyvin ja oleva ympäristö kehittyy parempaan suuntaan.

Viitesuunnittelussa luodaan kohteeseen tarvittava määrä havainnollistavaa suunnitteluaineistoa. Kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvuutta tarkastellaan ja kehitetään mallien avulla. Malleista tuotetaan visualisointien lisäksi kamera-ajoja ja malleja voidaan hyödyntää teknisissä tarkasteluissa. Alla esimerkkiotteita eri tyyppisien kohteiden viitesuunnitelmien aineistoista.

Muut projektit