Kaavoitus ja viitesuunnittelu

Kaavoitus ja viitesuunnittelu

 1. Kohde
  Asemakaavoitus ja viitesuunnitelmat
 2. Laajuus
  Vaihtelevat laajuudet
 3. Sijainti
  Täydennysrakentaminen ja uudet kaavat
 4. Tilaaja
  Kaupungit, kunnat, yritykset ja yksityiset maanomistajat

Aluesuunnittelu ja tontinkäyttö

Monet hankkeet alkavat laajemmalla alueidenkäytön suunnittelulla ja optimoinnilla haluttuun käyttöön. Arkkitehtitoimistomme tekee kaavavaiheiden ja tontinkäytön suunnittelua erilaisiin tarpeisiin. Hankkeet voivat olla tiiviin kaupungin kaavamuutoksia tai entuudestaan kaavoittamattomia alueita. Olemme tehneet kaavasuunnittelua kaupungeille, yrityksille ja yksityisille.

Kaavamuutokset ja viitesuunnitelmat

Kuvaassa ote Espoon kaupungille tehdystä Viherkallion päiväkodin kaavamuutossuunnitelmasta. Suurikokoinen - 12 ryhmäinen - päiväkoti suunniteltiin loveutumaan rinteeseen. Kuntalaiskäytön tilat ja iltakäytön yhteydet sijoitettiin kadun varteen. Päiväkodin pihat ja ryhmien sisäänkäynkäynnit sijoittuvat ylempään kerrokseen ja avautuvat metsärinteeseen. Asemakaavamuutos sai lainvoiman 2019.

Ote Helsinkiin sijoittuvasta - olevaa rakennuskantaa täydentävästä - asemakaavan muutossuunnitelmasta. Kaupunkia tiivistettäessä onnistunut kaupunkikuvallinen ote ja sopivuus ympäristöön on keskeistä. Onnistuneella suunnittelulla hankkeen tavoitteet saavutetaan hyvin. Hartela Etelä-Suomi Oy:n toimeksiannossa laaditussa suunnitelmassa uusi -kahdeksan kerroksinen - asuinrakennus sovitettiin entuudestaan rakennettuun ympäristöön aikaisemmin pysäköintialueena toimineelle tontin osalle. Uudisrakennus sisältää rakenteellisen pysäköinnin, jolla mahdollistetaan pysäköintipaikkojen lisääntyminen nykyisestä. Lopputuloksessa asukkaiden käytössä olevia piha-alueita saadaan parannettua, kun ajoneuvot sijoittuvat uudisrakennukseen.

Viitesuunnittelussa tuotetaan kohteeseen tarvittava määrä havainnollistavaa suunnitteluaineistoa. Kaupunkikuvaan ja ympäristöön soveltuvuutta tarkastellaan ja kehitetään mallien avulla. Malleista tuotetaan visualisointien lisäksi kamera-ajoja ja malleja voidaan hyödyntää teknisissä tarkasteluissa.

Muut projektit