Asunto Oy Viikinmäen Huippu | Luhti- ja rivitaloja

Asunto Oy Viikinmäen Huippu | Luhti- ja rivitaloja

 1. Kohde
  As Oy Viikinmäen Huippu | Asuinrakentaminen | 2015
 2. Laajuus
  2.740 brm² | 38 asuntoa
 3. Sijainti
  Helsinki Ristiretkeläistenkatu 3-5 Viikki
 4. Tilaaja
  As Oy Viikinmäen Huippu | Lehto Group Oyj - Optimikodit Oy

Paikka: Asuntokohde Helsingin Viikinmäen huipulla. Rakennuspaikka Helsingin Viikin harjanteen korkeimmalle kohdalle. Pitkät näkymät avautuvat läntisen jyrkänteen kautta Vantaanjoen suuntaan ja itään merelle.

Arkkitehtuuri: Rakennusten olemus kytkeytyy jylhiin avokallioihin ja hienoon luonnonmaisemaan.  Käytetyt julkisivumateriaalit ovat esteettisesti ja teknisesti kestäviä. Rakennusten arkkitehtuurissa on pyritty luontevaan rytmiin suurmaisemassa ja ajattomaan ilmaisuun. Asunto Oy Viikinmäen Huippuun sijoittuu jyrkänteelle avautuvia avaria kolmioita ja omalla pihalla tai parvekkeella varustettuja yksiöitä. Rakennukset ovat luhti- ja rivitalomuotoisia.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Pääurakoitsija ja rakennuttaja: Lehto Group Oyj - Optimikodit Oy

Muut projektit