Poimintoja Pookin historiasta

Poimintoja Pookin historiasta

POOK Arkkitehtitoimisto on perustettu 1999. Vuosien varrelle on sijoittunut monta uutista ja monta mielenkiintoista projektia. Julkaisemme sivuillamme vaihtuvia otteita vanhemmista projekteista tai tapahtumista. Varsinaiset projektiesittelyt on koottu viimeaikaisista ja tyypeiltään vaihtelevista hankkeista.

Vesitornikilpailu - maamerkki Keravalle

Keravan vesitornista järjestettiin avoin arkkitehtikilpailu, joka ratkaistiin vuonna 2002. Kilpailuun osallistui 186 anonyymia ehdotusta. Kilpailun tavoitteena oli luoda näkyvä ja omaleimainen maamerkki Keravalle. Toiminnallinen syy vesitornin tarpeeseen oli Sinebrychoff:n tuotantolaitosten vedentarve.

POOK Arkkitehtitoimiston betonirakenteinen ja alumiinipintainen ehdotus "Veden merkki" voitti kilpailun. Ehdotus perustui ylöspäin suurenevaan ja kiertyvään tasasivuiseen kolmioon. Julkisivuista syntyy viivoitinpintageometrioita, joiden sisään vesisäiliö muodostuu. Tornin korkeus on noin 50m.

Tapionkentän kilpailu

Tapionkentän pukuhuone-kahvio-huoltorakennuksesta järjestettiin kutsukilpailu vuonna 2008. Saimme kutsun ja osallistuimme kilpailuun "Hattutemppu"nimisellä ehdotuksella. Kilpailualue sijoittuu Espoon Tapiolan keskustaan Kulttuurikeskuksen, ortodoksikirkon puiston ja koulun viereen. Kilpailuohjelmassa haasteena olivat kaupunkikuvallisen aseman lisäksi puiston ja tiestön korot.

Ehdotumme perustui maahan loveutuvaan rakennukseen, joka muodostaa pelikentän sivun ja toisessa päädyssä viimeistelee puiston reunan katsomoalueeksi. Rakennus pidettiin niin matalana, että puiston ja Tapiolan keskustan suuret näkymälinjat säilyivät esteettöminä. Ehdotuksemme valittiiin kilpailun voittajaksi. Rakennus toteutettiin vuonna 2014 kilpailuvaiheen tilaohjelmaa pienempänä.

Puurakentamisen kehitys ja tutkimus

POOK Arkkitehtitoimisto on osallistunut perustamisesta alkaen puurakentamisen tutkimukseen ja kehittämiseen. Ensimmäisiä töitä oli vuonna 1999 valmistunut Verkkomaisten puurakenteiden tutkimus. Tekesin tukemassa hankkeessa suunniteltiin ratkaisuja ja esimerkkirakenteita suuren jännevälin verkkomaisille ja modulaarisille puurakenteille. Puutuotteet vaihtelivat matalajalosteisesta sahatavarasta liimapuuhun ja vanereihin. Kehitetyissä ratkaisuissa hyödynnettiin viivapintageometroiden yhtälälöitä. Tällä mahdollistettiin suorien komponenttien käyttö.

Projektin jälkeen puun käyttöä suuren jännevälin rakentamiseen edistettiin Puuinfon Puuhalliklusterin tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta. Tässä työssä luotiin suunnitteluohjeistusta ja purettiin puun käytön esteitä suurissa rakennuksissa. Modulaarisina rakententeina kehitettiin eri hankkeissa puurakenteisia ratkaisuja pienteollisuuden ja yrityspuistojen joustavaan rakentamiseen.

Arkkitehteina me näemme rakennusmateriaalit niiden esteettisten, teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien kautta; jokaiselle materiaalille on oikea paikkansa ja oikea käyttötapansa. Vuosien varrella puun käyttö on yleistynyt ilahduttavalla tavalla ja se kilpailee yhtenä materiaalivaihtoehtona yhä monipuolisemmissa kohteissa.

Pienoismallivalokuva Arja Lampinen.

Leipzig - Taideakatemian laajennuskilpailu

Saksan Leipzig:n maineikkaan taideakatemian rakennuksen laajentamisesta järjestettiin kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 2001. Laajennuksen rakennuspaikkana oli Taideakatemian 1800-luvun lopun rakennuksen katolle muodostunut loveus. Oleva rakennus rajasi laajennusta kolmelta sivuilta ja ulottui myös laajennuksen alle.

Ehdotuksemme perustui sirppimäiseen kattokannattajaan, jota toistamalla syntyi plastinen kattomuoto. Valon määrää säädeltiin katon kautta ja osa audio-visuaalisen opetuksen tiloista tuli olla täysin pimeitä. Pookin ehdotus sai mielenkiintoisessa kilpailussa 2. palkinnon.

ProjektisivulleMuut uutiset