Talo Kekkapää | Puutalo maalaismaisemaan | 2005

Talo Kekkapää | Puutalo maalaismaisemaan | 2005

 1. Kohde
  Liima-kertopuurakenteinen koetalo
 2. Laajuus
  Asuin- ja työtiloja
 3. Sijainti
  Pohjois-Espoo | Kulttuurihistoriallisesti arvokas maalaismaisema
 4. Tilaaja
  Yksityinen

Paikka

Rakennuspaikka sijaitsee Pohjois-Espoon kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa maalaismaisemassa kallioisella länsirinteellä. Alueen rakentaminen on väljää ja ympäröivä vanha rakennuskanta on maataloutta palvelevia talousrakennuksia tai niiden päärakennuksia. Tämä on muodostanut tärkeän lähtökohdan talon olemukselle ja materiaaleille. Tontin kallioinen länsirinne jakautuu kangasmaiseen eturinteeseen ja takaosan niukkapuustoiseen jäkälän peittämään irtolohkareikkoon.

Arkkitehtuuri

Rakennusten yksinkertaisella harjakattoisella massoittelulla vastattiin alueen yleiseen rakeisuuteen ja mittaavan suurpiirteisyyteen. Tontin pihapiiri muodostettiin kahtiajaolla jossa aktiivisella etupihalla sijaitsevat pääsisäänkäynti, lasten leikkipaikat, lounasterassi ja verstasrakennus. Päärakennus rajaa ja suojaa meditatiivista, luonnonarvoiltaan herkkää, ylärinnettä jonne sijoittuu erillinen saunarakennus. Rakennukseen sijoittuu asuin- ja työtiloja sekä nämä kytkevä yhteistila.

Koerakenteet

Rakennus on suunniteltu tuulettuvana puisena kalliorakenteena joka osin loveutuu kallion sisään. Maanalaiset puurakenteet tuuletetaan kallioliitoksessa käytettyjen puisten ritiläkansien avulla, lumen luontaista kinostumista hyödynnetään tuuletuksen vuodenaikasäädössä. Talon rakenteet ovat kerto- ja liimapuuta joka on yhdistetty rakenteellisesti toimiviin vanerointeihin. Rakenteelliset puuliitokset on toteutettu WT-vinoruuvauksella. Koerakenteiden toimivuutta on seurattu vuodesta 2005 ja ratkaisut ovat toimineet erittäin hyvin.

Energia ja kestävä kehitys

Rakennusaineena on käytetty suomalaista puuta ja rakennuksen hyvin lämpöäeristävä vaippa on toteutettu selluvillalla. Rakennus on varustettu kallioon sijotetulla maalämpötekniikalla, varaavilla tulisijoilla ja tehokkaalla lämmöntalteenotolla. Ilmanvaihtoa ohjataan tilojen käytön aikataulujen mukaan.

Kohde on esiteltiin Ark-, Avotakka ja Puu-lehdissä 2006, Brutus, Deko, Best Living Design, Scandinavian Lifestyle 2008, Wood Houses Now, Houses in Finland, Country House Architecture 2011. Kohde voitti Puupalkinto 2007 yleisöäänestyksen ja esiteltiin Kauneimmat kodit-tv-sarjassa 2013.

Valokuvat Antti Hahl

Muut projektit