Puinen omakotitalo Espooseen

Puinen omakotitalo Espooseen

  1. Kohde
    Pientalo – puurakenteinen ja puuverhoiltu | 2018
  2. Laajuus
  3. Sijainti
    Espoo
  4. Tilaaja
    Yksityinen

Rakennuspaikka ja arkkitehtuuri

Rakennuspaikka sijoittuu Espoon Soukan rakennettuun ympäristöön. Luoteeseen laskevalla tontilla on korkeuseroa noin kymmenen metriä ja ympäristö rakentuu melko tiiviiksi. Tontin takaosa on hieno luonnonvarainen rinne. Rakennus jakaa tontin liikenteelliseen etupihaan ja luonnonvaraiseen takarinteeseen. Rakennuksen peittoala haluttiin pitää pienenä ja toiminnot sijoitettiin kolmeen kerrokseen. Kahteen alimmista kerroksista on tontin jyrkkyyden takia maantasoyhteys. Aurinkoinen oleskeluterassi sijoitettiin rakennukseen integroidun autosuojan päälle; tällä mahdollistettiin ilmansuunnallisesti hyvä sijoittelu ja takarinteen säilyttäminen luonnonvaraisena.

Yksinkertaisella harjakattoisella rakennusmassalla tavoiteltiin arkkitehtonista ajattomuutta ja teknistä kestävyyttä. Rakennus on verhoiltu kuusesta valmistelulla hienosahatulla pystylaudoituksella. Puujulkisivu on kuultokäsitelty tummaksi; tummalla valöörillä haluttiin korostaa kompaktia massoittelua ja sovittaa rakennus suurmaisemassa taustalla kohoavaan metsärinteeseen.

Toimintojen sijoittuminen ja sisätilat

Kodin päätoiminnot sijoittuvat keskimmäisen kerroksen korkean oleskelutilan ympärille. Keskikerroksen tiloista muodostuu visuaalinen yhteys takarinteen luonnon ja luoteeseen avautuvien pitkien näkymien välille. Oleskelutilat kytkeytyvät ilmansuunnallisesti aamu- ja iltavalon suuntaan. Vuodenaikojen mukaan elävä luonnontilainen metsä on kiinteä osa keittiön ja ruokailutilan näkymää.

Korkea oleskelutila muodostaa kodin sisätoimintojen sydämen. Toisen kerroksen rajautuminen tilaan on tehty seinien sijasta pääosin kaiteilla. Parvimainen yläkerran raja antaa tilantunteen kerrosten välillä jatkua pehmeästi. Asuinhuoneet ja työskentelytila sijoittuvat ylimpään kerrokseen. Rakennuksen vino sisäkatto jatkuu myös asuinhuoneissa ja mahdollistaa persoonalliset parvitasolla varustetut lastenhuoneet.

Sisustuksessa puuta on käytetty luonnonvärisenä ja valkeaksi peittomaalattuna. Sisustuksen kiinteä värimaailma on pidetty vähäeleisenä käyttäen lähinnä valkoisen pinnan ja luonnonvärisen puun yhdistelmää. Väriä sisustukseen tuovat ikkunoista avautuvat maisemat ja lapsiperheen elämä.

Kohde on esitelty Puu-lehdessä 1/2019

Valokuvat Kuvio Oy

Muut projektit