Kiviset talot | Kuutiot Tapiolaan

Kiviset talot | Kuutiot Tapiolaan

  1. Kohde
  2. Laajuus
  3. Sijainti
  4. Tilaaja

Paikka

Rakennukset sijoittuvat Pohjois-Tapiolan rakennuttuun ympäristöön. Tontin sisäänkäyntisivu rajautuu vilkkaaseen tiehen ja toinen sivu puistomaisiin näkymiin.

Arkkitehtuuri ja toiminnot

Rakennusten muotokieli on pyritty pitämään yksinkertaisena ja mittakaava helposti lähestyttävänä. Sisätilat avautuvat puistonäkymien suuntaan terassien ja parvekkeiden kautta sekä näille avauvilla lasipinnoilla. Kappalemaisiin rakennushahmoihin on lovettu parvekkeet ja katetut sisäänkäynnit. Katto on loivalla kallistuksella toteutettu lapekatto jonka vedet kerätään avokourun kautta etupihan altaaseen. Pääoleskelutilat sijoittuvat maantasoon ja asuinhuoneet rakennuksen toiseen kerrokseen.

Energia ja kestävä kehitys

Laadukkaasti rakennetut talot ovat ulkovaipaltaan hyvin lämpöeristäviä sekä umpiosien että ikkunoiden osalta. Rakennukset on varustettu nykyaikaisella tehokkaalla lämmöntalteenotolla.

Kohde on esitelty Ark-lehdessä 2/2013.

Muut projektit