/ 2121 Tiilitalo

projekti: Tiilitalo
tilaaja: Yksityinen | valmistuminen 2013
sijainti: Mankkaa Espoo
laajuus: 199 kem² 320 brm²
tontti: Jyrkkä rinne
rakennusaine: Tiili

2121_00

Picture 1 of 3

Tontinkäyttö ja arkkitehtuuri Täystiilinen kolmitasoinen rakennus porrastuu kompaktin tontin jyrkkään rinteeseen. Autopaikat ja yhteys katutasolle sijoittuvat alimpaan kerrostasoon. Oleskelu, keittiö, ja asuinhuoneet sijoittuvat ylemmälle tasolle ja kytkeytyvät autokatoksen päälle sijoittuvaan rauhaisaan terassiin ja pihaan. Arkkitehtuurissa on tavoiteltu yksinkertaista ja rauhallista kappalemaista rakennusta. Elävä – käsinlyödyn tiilen- struktuuri on olennainen osa julkisivupintoja ja rakennuksen hahmoa. Rakennuksessa on piilotettu lapekatto ja pääjulkisivujen räystäät ovat lyhyet.

Joustava koti ja elävät tilat. Toimivien tilojen sijoittelu kolmeen tasoon vaatii huolellista ja eläytyvää suunnittelua. Oleskelutilat sijoittuvat keskikerrokseen ja muodostavat samalla porrastuvia tasoa joilla luodaan yhteydet terasseille ja pihaan. Tasoerot luovat tiloihin erilaisia yksityisyyden asteita ja näkymiä.

Kestävä kehitys ja energia Rakennuksen materiaalit ovat kestäviä ja vain vähän huoltoa vaativia. Tällä saavutetaan säästöjä rakennuksen ylläpidossa. Rakennusvaippa: ulkoseinät, ala- ja yläpohjat ovat hyvin lämpöä eristäviä. Rakennus on varustettu tehokkaalla lämmöntalteenotolla ja maalämpötekniikalla. Ikkuna-aukotukset ja katosmaiset loveukset huomioivat käyttömukavuuden lisäksi aurinkokulmat aurinkoenergian saamiseksi ja ylimääräiseltä lämpökuormalta suojaamiseksi.