TYÖTAPA JA ARVOT:

lumiukko

Toimialamme on arkkitehti- ja pääsuunnittelu. 

Tavoitteemme ja arvomme: Uskomme rakenteellisesti rationaaliseen ja toiminnallisesti selkeään arkkitehtuuriin. Pyrimme oivaltavaan ja kestävään arkkitehtuuriin, joilla asiakkaan tavoitteet saavutetaan onnistuneesti.

Työtapamme:  Työskentelemme 3D-tietomallien avulla. Menetelmä vähentää mekaanisen piirustustyön määrää ja mahdollistaa ajankäytön keskittämistä suunnitteluun. Mallia hyödynnetään arkkitehtisuunnittelun lisäksi markkinoinnissa, perehdyttämisessä ja eri suunnittelualojen lähtötietona. Pääsuunnittelutehtävässä käytämme IFC-pohjaista mallien yhteensovitusta. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelijaosapuolien ja asiakkaan kanssa. 

Suunnittelun merkitys: Suunnitteluratkaisulla sidotaan tulevat rakennuskustannukset, vaikutetaan merkittävästi rakennuksen tulevaan arvoon, joustavuuteen ja käyttökustannuksiin. Laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu kohde on omistajalleen hyvä investointi.

Suunnittelun kustannukset ja sisältö: Tarjouksemme perustuvat kohdekohtaiseen työmääräarvioon. Suunnittelu voidaan tehdä kiinteällä kokonaishinnalla tai tunveloitusperusteisesti. Tarjouksestamme ilmenevät aina selkeästi suunnitteluun sisältyvät asiakirjat ja tehtävät sekä niiden vaiheistus. Toimimme kohteissamme MRL:n mukaisessa pääsuunnittelijatehtävässä.