/ Puinen Myllysilta Turkuun / ehdotus

projekti: Puurakenteinen siltasuunnitelma
tilaaja: Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi
sijainti: Turku
rakennusaine: Puu
laajuus: Jänneväli yli 90m, hyötyleveys 20m

003

Picture 1 of 4

Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri: Myllysillan rooli on liikenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Suunnitelmassa puisesta Myllysillasta on pyritty luomaan veistoksellinen ja selkeän kappalemainen hahmo. Linnankadun ja Itäisen Rantakadun korkeusasemista tarkasteltuna silta on kaupunkikuvassa alisteinen; siltakansi nousee loivasti katutasosta umpinaisin rakenteellisin kaitein reunustettuna. Aura joelta ja rannan kävelykaduilta tarkasteltuna silta hahmottuu rauhallisena ja omaleimaisena kappaleena siltojen sarjassa. Kävelijän tai veneilijän liike muuttaa kolmiulotteisen sillan hahmoa sitä lähestyttäessä.

Siltavalaistus on integroitu kansitasolla kaiteiden sisäpuolelle n. 1.2 metrin korkeudelle. Pylväsmäisten valaisimien kiinnittäminen on mahdollista. Sillan alapuoli muodostaa merkittävän julkisivun jalankulkijoille ja veneilijöille. Puupinnat valaistaan epäsuorasti alhaalta.

Rakenne: Puurakenteisen Myllysillan kokonaisjänneväli on yli 90 metriä ja hyötyleveys 20m. Silta on jaettu kahdella välituella kolmiaukkoiseksi. Keskimmäinen aukko on jänneväliltään 34m. Suunnitelmassa siltakansi ja kaiteet muodostavat rakenteellisen kokonaisuuden joka sidotaan ja kannatetaan välituille kolmiomaisin pyramidin muotoisin rakentein. Sillan primäärirakenteet kapenevat alapäin ja ovat rakenteellisesti kannella suojattuja. Siltarunko voidaan pintalaudoittaa kuten ehdotussuunnitelmissa on esitetty. Tällöin kantava rakenne voidaan toteuttaa eri tavoin ja pintalaudoituksella on myös suojaava vaikutus. Esitetyn sillan toteuttamisessa voidaan käyttää suomalaisia puutuotteita ja näiden yhdistelmiä.