/ 2187 Viherkallion päiväkoti – asemakaavasuunnittelu

Project: Day care
Client: City of Espoo
Location:  
Size:  
Site:  
Building material:  

2187_01_asema

Picture 1 of 3

12-ryhmäisen päiväkodin suunnittelu asemakaavamuutosta varten

Sijainti kaupunkirakenteessa ja alueen ominaispiirteet:  Alue rajautuu pohjoiselta sivultaan Viherkallion tiehen ja avautuu etelästä kallioiseen havupuumetsään. Itä- ja länsipuolelle sijoittuu Viherkalliontiehen kytkeytyvää asuinrakentamista. Alueen topografia on melko jyrkkää ja pinta muodostuu osittain avokallioista.

Massoittelu: Rakennuksen päämassa on kolmikerroksinen. Kerrosten päälle on esitetty IV-konehuone. Rakennus sijoittuu rinteeseen rajaten pihatoiminnot etelän puolelle ja kadun liittymät pohjoispuolelle. Rakennuksen päämassa on kadun puolelta kolmikerroksinen ja päiväkodin pihan puolelta kaksikerroksinen.  

Toimintojen sijoittuminen ja toiminnalliset yhteydet: Päiväkodin lasten tilat sijoittuvat keskimmäiseen ja ylimpään kerrokseen. Keskimmäisestä kerroksesta on suora pihayhteys. Ylimmän kerroksen pihayhteys on järjestetty ulkoportaan ja luhtimaisen sisäänkäyntialueen avulla.  Henkilökunnan ja hallinnon tilat on sijoitettu alimpaan kerrokseen.

Iltakäytön ja henkilökunnan sisäänkäynti on järjestetty alimpaan kerrokseen katutasolle. Iltakäytön tilat ovat helposti rajattavissa tai tarvittaessa laajennettavissa sisäportaan välitykselle päiväkotikerroksiin. Henkilökunnan tilat ja aputilat sijoittuvat alimpaan kerrokseen. Keittiö ja huoltoyhteys on järjestetty alimman kerroksen itäpäätyyn.

Julkisivumateriaalit

Alueen rakennuksissa esiintyy melko runsaasti eri materiaaleja. Alueellisten katujulkisivujen tarkastelussa lähimmät liittyvät rakennukset ovat kiviaineisia ja väriltään valkoisia tai punatiilellä verhoiltuja. 

Uudisrakennuksen pääasiallisiksi julkisivumateriaaleiksi esitetään puhtaaksi muurattua tiiltä, valkobetonia ja puuverhousta tai näiden yhdistelmää sekä mahdollisia väritehosteita.

 

ARK/ PS:      POOK Arkkitehtitoimisto Oy

MARK:          Maisema-arkkitehtuuri PE Oy

Liikenne:       WSP Finland Oy