RENOVATION

<!--:en-->2126 Taabori - Summer theatre<!--:--><!--:fi-->2126 Taaborinvuoren kesäteatterin kattaminen ja muutokset<!--:-->
<!--:en-->2078 Hirsitalon peruskorjaus ja muutostyö <!--:--><!--:fi-->2078 Hirsitalon peruskorjaus ja muutostyö <!--:-->
<!--:en-->Academy of Visual Arts Leipzig / International competition<!--:--><!--:fi-->Taideakatemian laajennus Leipzig / Kansainvälinen arkkitehtikilpailu<!--:-->
Olympia Stadionin katos
<!--:en-->210200 Virtuoosi<!--:--><!--:fi-->210200 Linjasaneerauksen Virtuoosi.net<!--:-->
<!--:en-->2135 Ahjolan nahkatehdas <!--:--><!--:fi-->2135 Ahjolan nahkatehdas <!--:-->
Transformation of the Open-air Stage 2007 Riga
<!--:en--> 2099 Renovations<!--:--><!--:fi--> 2099 Linjasaneeraus ja peruskorjaukset<!--:-->
<!--:en-->2090 KAL<!--:--><!--:fi-->2090 KAL<!--:-->

Peruskorjaukset, laajennukset ja muutostyöt
Teknisen korjaamisen lisäksi hankkeet voivat sisältää merkittäviä toiminnallisia parannuksia, käyttötarkoituksen muutoksia, laajennuksia ja julkisivumuutoksia. Kokonaisuuden hyvä ja hallittu suunnittelu luo edellytykset hyvälle hankkeelle.

Käyttötarkoituksen muutokset
Käyttötarkoitusten muutoksissa rakennuksen osan tai koko rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan. Hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla muutoksilla parannetaan merkittävästi rakennusten arvoa.

Linjasaneeraukset
Linjasaneeraukset uudistavat taloyhtiöiden märkätilat. Hyvällä suunnittelulla asumismukavuus paranee ja samassa yhteydessä tehdään onnistuneita muutoksia. Suunnitteluun voidaan kytkeä myös käyttötarkoituksen muutoksia, laajennuksia tai lisärakentamista.

Ullakko- ja kellarirakentaminen
Ullakot ja kellarit tarjoavat mahdollisuuksia taloyhtiöiden lisärakentamiseen. Rakentaminen ullakoille ja kellareihin vaatii huolellista suunnittelua ja osaavaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

POOK Arkkitehtitoimiston peruskorjaushankkeiden referenssit on luetteloitu Referenssit-välilehdellä. Tällä Korjausrakentaminen-sivulla on linkkejä hanke-esimerkkeihin.

POOK Korjausrakentaminen PDF