/ 2183 Käpyläntie 13 Koskela Helsinki

projekti: 2183 Käpyläntie 13 Koskela Helsinki | Asuinrakentaminen | Hitas
tilaaja: VRP Etelä-Suomi Oy  | e-House Oy |  rakennuslupavaihe 2019
sijainti: Käpyläntie 13 Helsinki |  Laajuus:  6.100 as-kem2 | 102 asuntoa ja rakenteellinen pysäköinti

2183_02_sisapiha

Picture 1 of 4

Kolmen asuinkerrostalon kohde Koskelan sairaalan suojeltuun ympäristöön

Suhde ympäristöön: Rakentaminen liittyy välittömästi Koskelan suojeltuun rakennettuun ympäristöön ja muodostaa Paviljonkikujan katujulkisivua. Rakennushahmojen suunnittelussa on tavoiteltu yksinkertaista ja olemukseltaan Koskelan olevaan rakennuskantaan sopivaa ilmaisua. Monikäyttöinen vapaa-ajan tila on sijoitettu Paviljonkikujan ja Käpyläntien liittymän katutasoon. Tällä on haluttu luoda elävä ja aktiivinen liittymä rakennuspaikan julkisimpaan katutilaan. Asuntojen piha-alueet sijoittuvat rakennusten väliin kansipihalle, joka liittyy Hospitaalinkulun välityksellä puistoalueisiin ja ulkoportain Paviljonkikujan tasoon. 

Arkkitehtuuri: Kohteen arkkitehtuurissa on pyritty vähäeleiseen ja selkeään ilmaisuun. Julkisivujen materiaalivalinnoissa on tavoiteltu hyvää pitkäaikaiskestävyyttä ja esteettistä ajattomuutta. Kerrostalot ovat betonirunkoisia ja julkisivut ovat pääosin tiilestä paikalla muurattuja ja asemakaavan mukaisesti rapattuja.   

Asunnot: Kohteeseen on suunniteltu monipuolinen asuntojakauma yksiöistä ja muuntojoustavista kaksioista aina suurempiin perheasuntoihin. Asuntoihin liittyy parveke tai ranskalainen parveke. 

Vaihe: Poikkeamispäätös asemakaavasta on haettu ja saatu alkuvuodesta 2019. Rakennuslupahakemus on jätetty käsiteltäväksi kesällä 2019.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Erikoissuunnittelu: Rakenne-ja LVISTA-suunnittelu: Ramboll | Maisema-arkkitehtuuri PE Oy | Palotekninen suunnittelu L2 | Melusimulointi A-Insinöörit | GEO Sitowise