/ 2198 ATT HASO Yläkivenrinne 2

projekti:  2198 ATT HASO Yläkivenrinne 2 | Asuinrakentaminen | Asumisoikeus
tilaaja:     Helsingin kaupunki – Asuntotuotanto ATT | Helsingin asumisoikeus HASO Oy |  valmis 2021
sijainti:   Helsinki Yläkivenrinne 2 | 2.800 as-kem2 | 35 asuntoa

 
Asumisoikeuskerrostalo Helsingin Myllypuroon täydennysrakentamisalueelle 
 

Suhde ympäristöön: Asuinkerrostalo sijoittuu täydennysrakentamisalueelle valmiiksi rakennettuun ympäristöön. Rakennus sijoittuu asemakaavan mukaiselle rakennusalalle muodostaen katutilaan jatketta Yläkiventien ja Yläkiverinteen risteykseen.

Rakennus liittyy katujulkisivussaan ensi sijassa itäpuoleiseen asuinkerrostaloon. Uudisrakennus on asemakaavan mukaisesti pistemäinen talo ja toimii parina vaakasuuntaiselle naapurille. Rakennuksen pääsisäänkäynti tapahtuu pohjoisesta Yläkiventien suunnasta suoraan ja esteettömästi ensimmäisen kerroksen tasoon. Ajoneuvoliikenne sijoittuu yhden kerroksen alemmas kellaritasolle rakennuksen eteläpuolelle.

Arkkitehtuuri:

Kohteen arkkitehtuurissa on pyritty vähäeleisyyteen, jota elävöitetään aukotuksen kerrossiirroilla. Parvekkeet ja niiden värikäs elämä on integroitu osaksi rakennusmassaa. Maantasokerros erottuu eri värisenä.

Toimintojen sijoittuminen:
Rakennukseen sijoittuu erikokoisia asuinhuoneistoja yksiöistä neliöihin ja asuntojen yhteistiloja. Asunnot sijoittuvat ensimmäisestä kahdeksanteen kerrokseen. Asuntoihin liittyy lasitettava parveke. Osaan isoimmista asunnoista liittyy oma sauna.

Porrashuone on ikkunallinen ja varustettu valokuilulla. Yhteistilat sijoittuvat maantasokerrokseen ja varastointi kellarikerrokseen. Rakennuksen puolijulkiset tilat painottuvat koillisnurkan katutason kerrokseen – pääsisäänkäynnin sivulle.