/ 2152 As Oy Viikinmäen Harjanne ja Rinne

projekti: 2152 As Oy Viikinmäen Harjanne ja Viikinmäen Rinne | Asuinrakentaminen
tilaaja: Optimikodit Oy  | Lehto Group Oyj |  valmis 12/2016

sijainti: Helsinki Viikki Ristiretkeläistenkatu 1 ja 7 |  Laajuus: 2.100 kem² | 39 asuntoa

2152_pohjia

Picture 5 of 5

Arkkitehtuuri ja tontinkäyttö
Massoittelulla luodaan rakentamistapaohjeen hengen mukainen vertikaalikaupunkikuva, jolla liitytään läntiseen jyrkänteeseen ja luodaan katutilan raja Ristiretkeläisenkadulle.  Läntiseen rakennusmassoitteluun on tehty katkoja joilla luodaan yhteispihoja ja näkymäavauksia. Jyrkänteen puoleinen pihojen turvallisuus luodaan rakennuksilla ja niiden välisillä yhteispiha-alueilla jotka rajataan rakennusten väliin.
Rakennukset ovat betonirunkoisia ja niissä on loiva lapekatto. Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosluku on kaksi. Rakennuksiin sijoittuu erikokoisia huoneistoja yksiöistä neliöihin.
Rakennusten olemuksessa ja kaupunkikuvallisessa mittakaavassa on tavoiteltu Viikin asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden henkeä vertikaalikaupungista.
Julkisivumateriaaleina käytetään vaaleaa kallion harmaata tiiltä joka saumataan tiilen väriin. Rakennusten sokkelipinnat ovat betonisia ja valööriltään samantyyppisiä kuin tiiliverhous. Sokkeliliittymät säästettäviin kalliopintoihin toteutetaan täsmällisesti viimeistelemällä kenttäkiveyksellä.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Rakennuttaminen ja myynti: Optimikodit Oy | Lehto Group Oyj