/ 2150 Viikin Askelmat

projekti: 2150 As Oy Viikimäen Askelmat, As Oy Viikinmäen Portaat, As Oy Helsingin Ristiretkeläistenkatu 19 | Asuinrakentaminen
tilaaja: Rakennus Omera Oy, e-House Oy, Kojamo Oyj / Lumo |  Valmitumisvaiheet sivukäytävätalo 11/2018, terassitalot 2019
sijainti: Helsinki Ristiretkeläistenkatu 17a,17b, 19 Viikki |  Laajuus: 4.904 kem² | 73 asuntoa

2150_Ristiret_19_001

Picture 1 of 7

Paikka: Asuntokohteen rakennuspaikka sijaitsee Helsingin Viikin rinteen jylhässä maisemassa.  Rakennukset muodostuvat osaksi suurmaisemaa laajalta suunnalta tarkasteltuna. Pitkät näkymät avautuvat terassi- ja luhtitaloilta länteen.

Arkkitehtuuri: Rakennushahmot terassoituvat Viikin jyrkään kallioon ja muodostavat selkeää katutilaa Ristiretkeläistenkadulle.  Käytetyt julkisivumateriaalit ovat esteettisesti ja teknisesti kestäviä. Rakennusten arkkitehtuurissa on pyritty luontevaan rytmiin suurmaisemassa ja ajattomaan ilmaisuun. Kohteessa on monipuolinen asuntojakauma, joissa kaikkiin asuntoihin liittyy tilava parveke tai terassi.

Vaihe: Rakentaminen sijoittuu entiselle kaavatontille 1. Hanke on luvitettu kokonaisuutena ja rakentamisen vaiheistamiseksi tontti on lohkottu rakennuskohtaisesti. Ensimmäisenä -11/2018 -valmistuu Ristiretkeläistenkatu 19. Rinteen terassitalot valmistuvat peräkkäin vuonna 2019. 

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Erikoissuunnittelu: RAK- ja GEO-suunnittelu : A-Insinöörit Oy | Kareg Oy | LVIS: Climaconsult Oy | Sähkösuunnittelu: Optiplan Oy  | MARK: Maisemakonttori Oy