/ 2100 Tapiola Golf

projekti: Urheilun- ja vapaa-ajan rakennus
tilaaja: Tapiola Golf Oy
sijainti: Espoo / Mankkaa
laajuus: 8.800 brm² sisältää golf-wellness- ja ravintolatilat sekä harjoistushallin

untitled-3_0

Picture 1 of 3

Paikka: Ainutlaatuinen kenttähanke ja rakennukset sijoittuvat Espoon ytimeen. Suunniteltavaan uudisrakennukseen sijoittuu Tapiola Golf klubin toimintoja, urheilutiloja, hyvinvointipalveluita (Wellness) ja niitä tukevia toimintoja, urheiluvälinemyymälä, ravintola- ja baaritiloja, sekä toimintaa tukevia teknisiä, apu- ja varastotiloja.

Arkkitehtuuri ja toiminnot: Uudisrakennus sijoittuu golfkentän, luonnonsuojelualueen ja reunustavien liikenneväylien risteämään. Rakennuksessa on 1-2 maanpäällistä kerrosta. Korkeammat rakennuksen osat sijoittuvat nopeammin liikennöitävän Sinimäentien suuntaan. Matalat ja pitkät julkisivut on visuaalisesti jännitetty kaarevin osin. Arkkitehtuurissa on pyritty Tapiolalle ominaiseen vaaleuteen ja yksinkertaisuuteen, jossa tehosteina on käytetty puupintoja.

Hankevaihe: Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 11.11. 2008 hylännyt golfkenttää ja puistoa koskevasta Kiiltokallionpuiston ja Turvesuonpuiston asemakaavasta tehdyt valitukset. Yksi jatkovalitus on tehty korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO käsittelee asiaa syksyyn 2009 mennessä. Lisätietoja hankkeesta verkkosivulta: www.tapiolagolf.fi