PROSESSI JA ARVOT:

lumiukko
Uskomme rakenteellisesti rationaaliseen, innovatiiviseen ja toiminnallisesti selkeään arkkitehtuuriin. Tavoitteenamme on odotukset ylittävä kestävä arkkitehtuuri.

Tarjoamme korkealaatuista arkkitehti- ja pääsuunnittelua. Suunnitelmat laaditaan tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelijaosapuolien ja asiakkaan kanssa.

Työmenetelmän edut: Perinteisten piirustusten sijaan työskentelemme 3D tietomallien avulla. Suunnitelmaa voidaan tarkastella havainnollisten visualisointien välityksellä, rakennuksen sisään ja sen ulkopuolella voidaan reaaliaikaisesti liikkua. Menetelmä vähentää mekaanisen piirustustyön määrää ja poistaa mahdollisuuden ristiriitaisista piirustuksista. Kohdeiden havainnollistamisen, myynnin ja markkinoinnin tarvitsema näyttävä ennakkomateriaali tehdään mallin avulla. Tietomalli sisältää keskitetysti rakentamiseen tarvittavan suunnittelutiedon.

Suunnittelun perusteet: Rakennuspaikan tarjoamat mahdollisuudet ja suunnittelulle yhteisesti määriteltävät tavoitteet ovat lähtökohtana yksilöllisille ja onnistuneille suunnitelmille. Haluamme ratkaisujen olevan elinkaareltaan kestäviä esteettisesti, ekologisesti ja rakennusteknisesti. Meille arkkitehtisuunnittelu on synteesi rakenteellisia voimia, toiminnallisia muuttujia, materiaalisignaaleja ja asiakasyhteistyötä.

Suunnittelun merkitys: Suunnitteluratkaisulla sidotaan tulevat rakennuskustannukset, vaikutetaan merkittävästi rakennuksen tulevaan arvoon, joustavuuteen, rakennuksen käyttökustannuksiin ja tontinkäyttöön. Laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu kohde on hyvä investointi.

Suunnittelun kustannukset ja sisältö: Tarjouksemme perustuvat aina kohdekohtaiseen työmääräarvioon. Suunnittelu voidaan tehdä kiinteällä kokonaishinnalla tai tunveloitusperusteisesti. Tarjouksestamme ilmenevät aina selkeästi suunnitteluun sisältyvät asiakirjat ja tehtävät sekä ajoitus. Toimimme kohteissamme arkkitehtisuunnittelun lisäksi Rakennus- ja maankäyttölain määrittelemässä pääsuunnittelijatehtävässä.

Process and sustainability statement:

POOK_process_and_sustainability.pdf