TYÖTAPA JA PALVELUT:

Arkkitehtisuunnittelu – pääsuunnittelu – kokonaissuunnittelu: Toimimme kohteiden vastuullisina arkkitehti- ja pääsuunnittelijoina. Teemme suunnittelua alustavasta hankesuunnittelusta valmiiksi toteuttamiseen asti. Meillä on monipuolinen kokemus eri tyyppisistä hankkeista ja eri toteutusmuodoista. Voimme tarjota hankkeen kokonaisuunnittelun ja osallistua rakennuttamistehtäviin.  Tarjoamme osaamisemme mielellämme hankkeeseenne.   

Tavoitteemme ja arvomme: Uskomme rakenteellisesti rationaaliseen ja toiminnallisesti selkeään arkkitehtuuriin. Pyrimme oivaltavaan ja kestävään arkkitehtuuriin, joilla asiakkaan tavoitteet saavutetaan onnistuneesti. Suunnittelukohteiden koko ja tavoitteet vaihtelevat  suuresti eri hankkeissa. Meille jokainen suunnittelukohde ja sen onnistuminen on tärkeää. 

Työtapamme:  Työskentelemme 3D-tietomallien avulla. Menetelmä vähentää mekaanisen piirustustyön määrää ja mahdollistaa ajankäytön tehostamisen suunnitteluun. Pääsuunnittelutehtävässä käytämme IFC-pohjaista mallien yhteensovitusta. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden suunnittelijaosapuolien ja asiakkaan kanssa. 

Suunnittelun merkitys: Suunnitteluratkaisulla vaikutetaan merkittävästi hyvään rakennettavuuteen, rakennuksen tulevaan arvoon, joustavuuteen ja käyttökustannuksiin. Osaavasti suunniteltu ja hyvin rakennettu kohde on omistajalleen hyvä investointi.