/ 2173 Harjannetie Helsinki

projekti:   2173 Asuminen | Kaavamuutokset ja poikkeamat
tilaaja:       IVH-Asunnot Oy | poikkeaminen KSV 2017
sijainti:     Viikinmäki Harjannetie/Bysantinkuja Helsinki
laajuus:    6.120 as-kem2

2173_E000

Picture 1 of 2

Kolmen asuinrakennustontin kaavapoikkeaminen. 

Tehtävä:  Kohteeseen tehtiin alustava massoitteluluonnos ja kaavapoikkeamishakemus perusteluineen. Tonttien topografia on erittäin jyrkkä ja rakennettavuus haasteellinen.  Poikkeamishakemuksella parannetaan hankkeen toteuttamismahdollisuuksia. Myönteisen poikkeamispäätöksen 9/2017 jälkeen hanke jatkuu rakennuslupatarkkuuden suunnittelulla.