/ 2103 Kolkerannantie – Asunto-osakeyhtiö

projekti:   Asuntorakentaminen
tilaaja:      PTM-Talot Oy
sijainti:     Kolkerannantie 2 Espoo | Valmis 2010
laajuus:    910 brm2

2103_002

Picture 1 of 4

Arkkitehtuuri ja toiminnot: Rakennuksista on muodostettu yhtenäinen kokonaisuus kytkemällä ne toisiinsa rajaavin ja suojaavin sivuseinämin. Rakennusmassoittelulla on mahdollistettu valoisat asukaspihat jokaiselle huoneistolle. Tehokkaaksi suunniteltujen huoneistojen koot vaihtelevat 52-61 htm2 välillä ja osassa näistä on kellari. Huoneistot täyttävät nykyaikaisen esteettömän asumisen vaatimukset. Keskeiset oleskelutilat liittyvät suoraan huoneiston omaan terassiin tai parvekkeeseen.

Kestävä kehitys: Rakennusten vaippa on hyvin lämpöäeristävä ja rakennukset varustetaan tehokkaalla lämmöntalteenotolla. Kesäauringon lämpökuormalta ja säältä suojaavat räystäät on intergroitu osaksi rakennusvolyymia.

Markkinointi: Rakennuskohteen markkinoinnissa käytettiin POOK Arkkitehtitoimiston luomaa havainnollista tietomallinnus- ja visualisointiaineistoa. Kohteen kaikki huoneistot myytiin loppuun ennakkomarkkinoinnin alkaessa vuoden 2009 alussa.

Rakentaminen: Tarkasti mitoitettu ja suunniteltu kohde sijoittuu olevan rakennuskannan keskelle. Kohteen onnistunut toteutus vaati rakentajalta erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta niin rakennusten kuin niihin liittyvien piharakenteiden osalta.