KORJAUSRAKENTAMINEN

2126 Taabori - Summer theatre2126 Taaborinvuoren kesäteatterin kattaminen ja muutokset
Academy of Visual Arts Leipzig / International competitionTaideakatemian laajennus Leipzig / Kansainvälinen arkkitehtikilpailu
Olympia Stadionin katos
2083 Palvelukoti - laajennus- ja muutostyö 2083 Palvelukoti - laajennus- ja muutostyö
210200 Virtuoosi210200 Linjasaneerauksen Virtuoosi.net
2011 Lasten taitosali 2011 Lasten taitosali
Transformation of the Open-air Stage 2007 Riga
2078 Hirsitalon peruskorjaus ja muutostyö 2078 Hirsitalon peruskorjaus ja muutostyö
2095 NOR
 2099 Renovations 2099 Linjasaneeraus ja peruskorjaukset
2090 KAL2090 KAL
Korjausrakentamisen kohdelista / perustiedot

Peruskorjaukset, laajennukset ja muutostyöt
Teknisen korjaamisen lisäksi peruskorjaus voi sisältää merkittäviä toiminnallisia parannuksia, tilojen käytön tehostamista, käyttötarkoituksen muutoksia, laajennuksia, julkisivumuutoksia, piha-alueiden suunnittelua jne. Kokonaisuuden hyvä ja hallittu suunnittelu luo edellytykset hyvälle hankkeelle.
Käyttötarkoituksen muutokset
Käyttötarkoitusten muutoksissa rakennuksen osan tai koko rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan. Tyypillisesti hankkeet sisältävät suurten toiminnallisten muutosten lisäksi laajaa peruskorjausta, energia- ja taloteknistä saneerausta. Hyvin suunnitelluilla ja toteutetuilla muutoksilla parannetaan merkittävästi rakennusten käyttö- ja taloudellista arvoa.
Linjasaneeraukset
Linjasaneeraukset uudistavat taloyhtiöiden märkätilat. Hyvällä suunnittelulla asumismukavuus paranee ja samassa yhteydessä tehdään onnistuneita muutoksia. Suunnitteluun kytketään usein myös taloyhtiön yhteistilojen uudistaminen. Havainnolliset ja perustellut suunnitelmat helpottavat merkittävästi taloyhtiön päätöksen tekoa.

Ullakko- ja kellarirakentaminen
Ullakot ja kellarit tarjoavat mahdollisuuksia taloyhtiöiden lisärakentamiseen. Ullakkorakentaminen on perustutunut Helsingissä Uudenmaan ympäristökeskuksen alueelliseen poikkeuslupaan, vuoden 2009 alusta ullakkorakentaminen on alkamassa myös esikaupunkialueilla. Rakentaminen ullakoille ja kellareihin vaatii huolellista suunnittelua ja osaavaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

POOK Korjausrakentaminen PDF