/ 2151 As Oy Espoon Saunalahti

projekti: 2151 As Oy Espoon Saunalahti | Asuinrakentaminen
tilaaja: Optimikodit Oy / Lehto Group Oyj |  valmis 2016
sijainti: Espoo Saunalahti Santapellonkuja 6 |  Laajuus: 5.788 kem² | 55 asuntoa

2151_001

Picture 1 of 3

Asuinrakentamiskohde muodostuu kaksikerroksisista porrastelevista rakennushahmoista.  Suunnitelmalla on tavoiteltu selkeää ja omaleimaista ilmettä jossa yksittäisten asuntojen rytmi erottuu. Kokonaisuus muodostaa tontin sisällä ajoneuvoliikenteen ja esteettömään sisäänpääsyn yhteydet.  Taloyhtiön yhteistilat, yhteiset leikkipaikat, kerhotila ja väestösuoja sijoittuvat keskeisesti tontille.

Arkkitehtuuri ja tontinkäyttö: Arkkitehtoninen konsepti perustuu kahden ja kolmen asunnon levyiseen kappaleeseen jolla reagoidaan tontin topografiaan, näkymien muodostamiseen sekä asuntopihojen määrittymiseen. Massoittelussa ja korkeusasemien määrittelyssä on haluttu luoda esteettömät sisäänkäynnit asuntojen pääovien suuntaan ja samalla välttää tonttien reuna-alueiden maastotäyttöjä.  Rakennukset ovat puurunkoisia ja niissä on epäkeskinen harjakatto. Rakennusten väleihin ja läheisyyteen sijoittuu autosuojia ja aputiloja. Rakennuksiin sijoittuu erikokoisia huoneistoja kaksioista paritaloissa sijaitseviin neliöihin.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: POOK Arkkitehtitoimisto Oy

Rakennuttaminen ja myynti: Optimikodit Oy / Lehto Group Oyj