/ 2128 Nokkalanhelmi asuinrakentaminen

projekti:   2128 Nokkalanhelmi | Asuinrakentaminen/kaavapoikkeamat
tilaaja:       Kiinteistöyhtiö | 
sijainti:     Espoo
laajuus:     3.530 brm²

2128_01

Picture 1 of 2

Kaavapoikkeamat: Hankkeeseen on haettu kaavapoikkeama kerroslukujen osalta.

Paikka: Merellinen tontti muodostuu tasaisesta puistomaisesta osuudesta ja lounaaseen jyrkästi nousevasta niukkakasvuisesta kalliorinteestä. Ylärinteen puoli muodostuu jäkäläisestä avokalliosta ja kalliomaiseman männyistä. Alavampi osa on vehreää puistomaista aluetta. Rakennuspaikalta avautuu pitkiä merinäkymiä itään.

Arkkitehtoninen konsepti: Rakennuksista ja niitä liittävistä rakenteista on muodostettu tontin kiertävä nauha. Asunnot nousevat nauhasta yksinkertaisina rakennushahmoina, porrastellen maaston vaihtelevien korkeuksien mukaan ja avautuen pitkiin näkymälinjoihin. Liittymät maastoon, kattoterassien käyttö ja näkymien muodostus on optimoitu rakennuskohtaisesti. Ylärinteeltä näkymät avautuvat etummaisten rakennusten yli ja väleistä. Rakennusten keskelle muodostuu suojaisa leikki- ja yhteisalue jota tonttikatu ja viimeistellyt muurit rajaavat. Arkkitehtonisena tavoitteena on ollut luoda yhtenäinen eheä kokonaisuus johon yksilölliset ja laadukkaat asunnot kytkeytyvät.

Materiaalit: Rakennukset ovat kiviaineisia ja toteutettavissa esimerkiksi betoniharkoista tai elementtirakenteina. Alemman kerroksen muurimainen julkisivumateriaali kytkee rakennukset toisiinsa sekä maastoon ja muodostaa tarvittavia tukimuureja. Ylemmän kerroksen kontrastinen materiaali luo yksittäisten asuntojen rytmin. Isoimmat lasipinnat sijoittuvat ylemmän kerrostason näkymien suuntaan.