/ 2105 Tiilitalo

projekti:  Asuinrakennus
tilaaja:     Yksityinen | valmis 2013
sijainti:    Espoo
laajuus:   179 kem2+aputiloja
tiedot:      Asemakaava-alue | Täystiilirakennus

2105_04

Picture 1 of 7

Tontinkäyttö ja arkkitehtuuri Täystiilinen kaksikerroksinen rakennus porrastuu rakennuspaikan rinteeseen. Autopaikat ja yhteys katutasolle sijoittuvat alempaan kerrostasoon. Oleskelu, keittiö, ja asuinhuoneet sijoittuvat ylemmälle tasolle ja kytkeytyvät rauhaisaan pihaan sekä puistoon. Autosuojan katto muodostuu osaksi yläpihan terassia. Arkkitehtuurissa on tavoiteltu yksinkertaista ja rauhallista kappalemaista rakennusta. Elävä – käsinlyödyn tiilen- struktuuri on olennainen osa julkisivupintoja ja rakennuksen hahmoa.

Muuntojoustava koti kuusihenkiselle perheelle. Toiminnallisena lähtökohtana on ollut tehokas ja muuntuva pohjaratkaisu joka joustaa talon elinkaaressa, ja perheen tilatarpeiden muuntuessa. Ratkaisuna on ollut yhdistää keittiö, ruokailu ja oleskelu kokonaisuudeksi joka voi laajentua ja muuntua suhteessa asuinhuoneiden lukumäärään. Kapean rungon ansiosta asuinhuoneiden väliseinät on voitu suunnitella kevyinä ja siirrettävinä. Asuinhuoneiden lukumäärää voidaan muuttaa ja samalla myös muuttaa niiden kokoa. Muuntuvat järjestelyt mahdollistavat erilaisia yksityisyyden asteita.

Alempi kerros on nk. sekakerros jossa on asuinhuone ja asumista palvelevia tiloja. Tähän kerrokseen sijoitetut asuintilat toimivat niin AuPair-tiloina, itsenäistyvien lasten huonetiloina omalla sisäänkäynnillä, sekä pidemmässä elinkaaressa mahdollistavat helposti myös sivuasunnon.

Kestävä kehitys ja energia Rakennuksen materiaalit ovat kestäviä ja vain vähän huoltoa vaativia. Tällä saavutetaan säästöjä rakennuksen ylläpidossa. Rakennusvaippa: ulkoseinät, ala- ja yläpohjat ovat hyvin lämpöä eristäviä ja rakennus varustetaan tehokkaalla lämmöntalteenotolla. Ikkuna-aukotukset ja katosmaiset loveukset huomioivat käyttömukavuuden lisäksi aurinkokulmat aurinkoenergian saamiseksi ja ylimääräiseltä lämpökuormalta suojaamiseksi.

Kohde on esitelty Kivestä Muuraamalla – julkaisussa 9/2012